Farby proszkowe
„Polifarb-Market” Sp. z o.o.
ul. Frysztacka 163,
43-400 Cieszyn
NIP: 548-10-00-854
KRS: 0000174116
REGON: 070453810

Farby antykorozyjne dla przemysłu

tel. 33 85 77 421

fax. 33 85 77 420 wew. 115

Farby antykorozyjne dekoral
proszki1@polifarb-market.com.pl

Farby przemysłowe

Formularz
Twoje imię i nazwisko (wymagane):
Twój e-mail (wymagane):
Temat:
Twoja wiadomość:

Przyjmuję do wiadomości poniższą informację

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polifarb-Market Sp. z o.o., 43-400 Cieszyn, ul. Frysztacka 163

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – rodo@pmarket.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

 

projekt i realizacja: Agencja reklamy Bielsko-Biała